Vilkår og betingelser

Generelle vilkår for bruk

Disse nettsidene kontrolleres, driftes og administreres av BGP Products AS (Mylan), Sørkedalsveien 10B (3. etasje), NO-0369 Oslo, Norway. Organisasjonsnr.: 914 158 877( heretteter BGP Products AS (Mylan).

Vilkår for bruk / databeskyttelse (personvernpolicy)

Ved å besøke og bruke disse nettsidene godtar du å overholde og være bundet av følgende vilkår og betingelser, herunder personvernpolicyen (tilgjengelig under) og eventuelle endringer som måtte ha trådt i kraft på tidspunktet for besøket. Du finner opplysninger om databeskyttelse i et eget dokument nederst på siden. Merk deg disse opplysningene før du bruker nettsidene våre, siden du samtykker i dem ved å bruke nettsidene.

Hvis du ikke godtar vilkårene for bruk, herunder personvernpolicyen, må du ikke bruke nettsidene.

BGP Products AS (Mylan) kan til enhver tid endre disse vilkårene og betingelsene, herunder personvernpolicyen, ved å oppdatere disse juridiske merknadene. Du bør derfor alltid passe på at du er kjent med vilkårene før du bruker nettsidene.

Innholdet og opplysningene på dette nettstedet er begrenset til bruk i Norge.

Innhold

Innholdet på disse nettsidene er utarbeidet med profesjonell omhu i samsvar med de kunnskapene vi har på nåværende tidspunkt. BGP Products AS (Mylan) påtar seg intet ansvar for eventuelle feil eller utelatelser på nettsidene, eller for innholdets aktualitet, nøyaktighet, fullstendighet og/eller kvalitet.

Linker

BGP Products AS (Mylan) nettsider kan, kun som en service overfor brukerne av nettstedet vårt, inneholde linker til tredjepartssider.

BGP Products AS (Mylan) påtar seg intet ansvar for det eksterne innholdet, men fungerer kun som formidler.

BGP Products AS (Mylan) støtter ikke eksternt innhold som sitt eget, og tar uttrykkelig avstand fra ulovlig eller umoralsk innhold eller andre ulovlige forhold på eksterne nettsider.

Inngang på og bruk av eksterne nettsider og lenkede nettsteder skjer på brukerens egen risiko. Det kan ikke fremsettes erstatningskrav mot BGP Products AS (Mylan) som følge av manglende eller ukorrekte data på en linket nettside.

Hvis du blir oppmerksom på ulovlig innhold på en nettside som BGP Products AS (Mylan) linker til, ber vi deg straks å informere oss om dette.

Ansvarsbegrensning

BGP Products AS (Mylan) er ikke ansvarlig for, og påtar seg intet ansvar for, eventuelle tap eller skader av noe slag, herunder indirekte tap eller skader eller konsekvenstap eller -skader som følge av tilgang til eller bruk (herunder nedlasting, datavirus, installasjon eller bruk av programvare) eller manglende bruk av opplysninger på dette nettstedet eller tilknyttede eller linkede sider, forutsatt at tapet eller skaden ikke er forårsaket av grov uaktsomhet eller forsett fra BGP Products AS (Mylan) side. Ansvar for skader på liv, kropp og helse er ikke begrenset.

Merknad om opphavsrett/varemerke

BGP Products AS (Mylan) er, med mindre noe annet er oppgitt, eneeier av alle rettigheter til bruk av innholdet på nettsidene (spesielt informasjon, materialer og programmer). Det er ikke tillatt å hente ut opplysninger fra nettsidene og integrere det beskyttede innholdet i andre programmer eller nettsider uten skriftlig tillatelse fra BGP Products AS (Mylan).

Varemerker på denne BGP Products AS (Mylan)-nettsiden er registrerte varemerker som tilhører BGP Products AS (Mylan) eller dets tilknyttede selskaper, og er beskyttet i Norge, Danmark, Sverige og/eller andre land. Ingenting på nettsidene skal tolkes som en tildeling av lisenser eller rettigheter til å bruke slike merker uten skriftlig tillatelse fra BGP Products AS (Mylan) eller de tilknyttede selskapene som måtte eie merket eller merkene.

Salg av MYLAN-produkter

Produktene våre selges i samsvar med den gjeldende versjonen av våre generelle salgsbetingelser.

Gjeldende lov og jurisdiksjon

For ikke-forbrukere er disse vilkårene for bruk samt innholdet på nettsidene underlagt norsk rett, og eventuelle tvister i denne forbindelse avgjøres av kompetent domstol på BGP Products AS (Mylan) hjemsted.

For forbrukere er disse vilkårene for bruk samt innholdet på nettsidene underlagt norsk rett, og eventuelle tvister i denne forbindelse avgjøres eksklusivt av Oslo Tingrett.

Sist oppdatert 19.07.2016
Du forlater Creon.no

Hvis du klikker på "Fortsett", forlater du dette Mylan-tilknyttede selskapets nettsted for å gå til et nettsted som tilhører en tredjepart. Denne tredjeparten er eneansvarlig for innholdet på sine egne nettsider.